תקנון

 תחרות הנבל הישראלית השלישית
יום שני, 18 דצמבר 2017, חנוכה תשע"ח
בחסות ובשיתוף פעולה עם האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים

ועדת היגוי:
גתית בועזסון, סוניטה סטניסלו ויוליה רובינסקי
חבר השופטים:
פרופ' תייסיר אליאס, יו"ר
איריס איל, סוניטה סטניסלו, יוליה פלדמן, נחמה ראובן

 

ועדת חוקה:
עו"ד דן מירקין, יוליה רובינסקי
תחרות הנבל הישראלית השלישית מיועדת לנבלאים ונבלאיות ישראלים צעירים ומטרתה לעודד ולקדם את הכישרונות הצעירים אשר בחרו להביע את אהבתם וכשרונם  למוזיקה באמצעות הנבל. אנו מקווים כי בדרך זו נוכל לקרב עוד צעירים לחוויות הנגינה בכלי ולעשיית המוזיקה בכלל.

 בתחרות רשאים להשתתף נבלאים ונבלאיות ישראלים בלבד.

 א. מהלך התחרות:
התחרות תהיה פומבית ובשלב אחד בלבד.
סדר הופעתם של המתחרים:
סדר ההופעה בכל אחת מהקטגוריות, יקבע ע"י הגרלה שתיערך בנוכחות מנכ"ל התחרות.
תוצאות ההגרלה תפורסמנה באתר התחרות ובהודעות למתחרים עד 10.12.2017.

ב.  התחרות תיערך בשתי קטגוריות:

קטגוריה I
תאריך: תתקיים יום שני, 18 דצמבר 2017, בשעה 12:00
מיועדת: למתחילים עד גיל 18, נבל מנופים או פדלים.
רפרטואר: תכנית של 5-7 דקות כולל יצירת חובה "הקאנון של פאכלבל" בכל עיבוד שהוא, כולל עיבוד עצמי.
(תתקבל כל גרסה שרוצים. יתקבל גם עיבוד של המתחרה עצמו).

קטגוריה II
תאריך: תתקיים יום שני, 18 דצמבר 2017 בשעה 15:30
מיועדת: ללא הגבלת גיל (מינימום ו/או מקסימום), נבל פדלים בלבד.
רפרטואר: רפרטואר של 15 דקות
כולל יצירת חובה:
שני פרלודים מתוך "שמונה פרלודים תנכיים" מאת המלחין שמעון כהן.
המתחרים יוכלו לבחור שני קטעים כרצונם מתוך היצירה.

 ג. הפרסים *
קטגוריה I – כל הפרסים באדיבות קרן מרה ואהרון צבי פרופס:

פרס ראשון:    2,000 ₪
פרס שני:       1,500 ₪
פרס שלישי:     1,000 ₪
*יחולקו פרסי עידוד לכל המשתתפים.

קטגוריה II:
פרס ראשון:    8,000 ₪  באדיבות צפונות תרבות – עמותה לקידום מוזיקה ואמנות
פרס שני:       5,000 ₪  באדיבות קרן מרה ואהרון צבי פרופס
פרס שלישי:     3,000 ₪  באדיבות האקדמיה למוזיקה ולמחול, ירושלים
*יוענקו כל הפרסים המצוינים לעיל

 ד. כללי השיפוט:

 1. חבר השופטים נקבע ע"י ועדת ההיגוי. אותו חבר שופטים יכהן וישפוט בשתי הקטגוריות, הראשונה והשנייה . בנוסף לחבר השופטים קבעה ועדת ההיגוי ועדת חוקה שתשמש כמשקיף חיצוני על הליך השיפוט.
 1. אם מי מהשופטים יעדר או יאלץ לבטל השתתפותו תיקבע ועדת ההיגוי שופט אחר במקומו. במקרה שיו"ר חבר השופטים יאלץ להיעדר, יקבע- מנכ"ל העמותה ממלא מקום מתוך חבר השופטים.
 1. כל שופט יצהיר ויחתום בטופס מיוחד אם יש או אין לו קשר לאף אחד ממשתתפי התחרות, לא מקצועי מוזיקלי ולא משפחתי.
 1. שופטים שמי שתלמידיהם ו/או קרובי משפחתם הישירים משתתפים בתחרות יצהירו וינקבו בשם המשתתף/פת ובמקרה של תיקו או בכל מקום שבו אין רוב לא תיחשב הצבעתם.
 1. החלטת השופטים תהיה חשאית ולא תפורסם.
 1. החלטת השופטים הינה סופית ולא ניתנת לערעור.
 1. הנהלת העמותה תפרסם את התוצאות מיד לאחר קבלתן.
 1. המתחרים יתבקשו לחתום על טופס מיוחד המהווה הוכחה להסכמתם לתנאי התחרות.

ה. שיטת השיפוט

 1. כל שופט יעניק ידרג 3 מתחרים שנבחרו על ידו למקומות 1,2,3 וירשום את המספרים בהתאמה ליש שמו של כל מתחרה.
 1. המתחרה שקיבל את הסכום הנמוך ביותר יזכה במקום הראשון וכך בהתאמה יוענקו המקום השני והשלישי.
 1. כל שופט יחתום על טופס ההצבעה שלו.
 1. עם תום התחרות, בכל קטגוריה, יגישו השופטים את טופס השיפוט לנציגי ההנהלה לחישוב התוצאות.
 1. התוצאות תפורסמנה מיד עם קבלתן מיו"ר צוות השופטים על גבי לוח המודעות של התחרות.

ו. כללי:

 1. אין התחרות מתחייבת לספק כלי נבל למתחרים.
 1. אם אין ברשות המתחרה נבל, הנהלת התחרות תנסה, לאחר פנייה מסודרת מבעוד מועד, להעמיד לרשותו נבל לתחרות.
 1. להנהלת התחרות יש רשות להקליט ו/או לצלם את התחרויות או חלק מהן.
 1. כמו כן להנהלת התחרות יש הזכות להשתמש בחומר האמור בכל צורה שהיא, מסחרית ושאינה מסחרית וזאת ללא תשלום למתחרים ומבלי לפגוע בזכויות היוצרים.