סדר הופעת המתחרים

סדר הופעת המתחרים לאחר ההגרלה:

קטגוריה 1 – שעה 12:00

 1. טרינין זהר
 2. דג'ורנו תמר
 3. נאביס נחום
 4. לוזנאנו אביגיל
 5. בנדל הילה
 6. וינריך ליאורה
 7. סמט עידו
 8. בומרד לילי
 9. מילנר נילי
 10. אלקינד שרה
 11. רייס מוקדי יערה

 

קטגוריה 2 – שעה 15:30

 1. אליהו ליאור
 2. פז שירה
 3. ארד עדן
 4. ספרונוב דריה