התחרות

תחרות הנבל הישראלית השלישית
יום שני, 18 דצמבר 2017, חנוכה תשע"ח
בחסות ובשיתוף פעולה עם האקדמיה למוזיקה ולמחול ירושלים

תחרות הנבל הישראלית השלישית מיועדת לנבלאים ונבלאיות צעירים ומטרתה לעודד ולקדם את הכישרונות הצעירים אשר בחרו להביע את אהבתם וכשרונם  למוזיקה באמצעות הנבל. אנו מקווים כי בדרך זו נוכל לקרב עוד צעירים לחוויות הנגינה בכלי ולעשיית המוזיקה בכלל.
בתחרות רשאים להשתתף נבלאים ונבלאיות ישראלים בלבד.

קטגוריה I
מיועדת: למתחילים עד גיל 16, נבל מנופים או פדלים.
רפרטואר: תכנית של 5-7 דקות כולל יצירת חובה "הקאנון של פאכלבל" בכל עיבוד שהוא, כולל עיבוד עצמי.
(מתקבלת כל גרסה שרוצים. יתקבל גם עיבוד של המתחרה עצמו).

קטגוריה II
מיועדת: ללא הגבלת גיל (מינימום ו/או מקסימום), נבל פדלים בלבד.
רפרטואר: רפרטואר של 15 דקות כולל יצירת חובה:
שני פרלודים מתוך "שמונה פרלודים תנכיים" מאת המלחין שמעון כהן.
המתחרים יוכלו לבחור שני קטעים כרצונם מתוך היצירה.

הפרסים
קטגוריה I:
פרס ראשון: 2,000 ₪
פרס שני: 1,500 ₪
פרס שלישי: 1,000 ₪

קטגוריה II:
פרס פרופס: 8,000 ₪
פרס צפונות תרבות: 5,000 ₪
פרס האקדמיה למוסיקה ולמחול, ירושלים: 3,000 ₪

 

 כללי השיפוט:
חבר השופטים נקבע ע"י ועדת ההיגוי. אותו חבר שופטים יכהן וישפוט בשתי הקטגוריות, הראשונה והשנייה . בנוסף לחבר השופטים קבעה ועדת ההיגוי ועדת חוקה שתשמש כמשקיף חיצוני על הליך השיפוט.
אם מי מהשופטים יעדר או יאלץ לבטל השתתפותו תיקבע ועדת ההיגוי שופט אחר במקומו. במקרה שיו"ר חבר השופטים יאלץ להיעדר, יקבע- מנכ"ל העמותה ממלא מקום מתוך חבר השופטים.
כל שופט יצהיר ויחתום בטופס מיוחד אם יש או אין לו קשר לאף אחד ממשתתפי התחרות, לא מקצועי מוזיקלי ולא משפחתי.
שופטים שמי שתלמידיהם ו/או קרובי משפחתם הישירים משתתפים בתחרות יצהירו וינקבו בשם המשתתף/פת ובמקרה של תיקו או חילוקי דעות לא תיחשב הצבעתם.

 

החלטת השופטים תהיה חשאית ולא תפורסם.
החלטת השופטים הינה סופית ולא ניתנת לערעור.
הנהלת העמותה תפרסם את התוצאות מיד לאחר קבלתן.